How do I use a .bsg file?

Dyferencial

uploaded by Madstorm 2 years ago


Dtferencial dziala jak przwdziwy trzeba kolo napedowe dopasowac strzalka w prawo do kola dyferencialu i krzyciskiem "n" dopasowac odleglosc zebatki od rozdielacza mocy a potem strzalka w góre czyli napend
No comments to display.